Riber Hansson, signaturen Riber, sadlade i 40-årsåldern om från ingenjör till tecknare via privata studier. Han har fördelat de följande tre årtiondena på de svenska dagstidningarna Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, och förekommer sporadiskt i en rad internationella publikationer. Då och då hamnar teckningarna på galleristernas väggar, och ibland i någon bok. Riber har haft 17 egna utställningar, deltagit i mer än 40 samlingsutställningar och har 16 utmärkelser för sina illustrationer och cartooner. De viktigaste är att som första tecknare få EWK-priset, World Press Cartoon’s Grand Prix, World Press Cartoon's second price in Editorial cartoons, World Press Cartoon's third price in caricature två gånger och första tecknare att få Press Cartoon Europé’s Grand Prix.
Riber har givit ut tre egna böcker med politisk satir och fem bild/text-böcker i samarbete med författare. Bokomslag och illustrationer finns på och i ett 30-tal barn- och vuxenböcker. Tecknaren kopplar av med att måla, skulptera, läsa och skriva.
Riber Hansson, the signature Riber changed profession in the age of 40, from engineer to newspaper artist. The following three decades he was published by turns in the Swedish newspapers Dagens Industri, Svenska Dagbladet and Sydsvenskan –the later his main publisher even today. His works also appears occasionally in international media. Many works has been showed in exhibitions. Selected drawings are collected in books. Riber had 17 one-man exhibitions and have contributed to more than 40 in groups of colleagues. He got 16 awards for his drawings; the most important are the World Press Cartoon’s Grand Prix, the World Press Cartoon's second price in editorial cartoons, the World Press Cartoon’s third price in caricature two times, the first Press Cartoon Europe’s Grand prix and the first Swedish EWK-award 2000, Three books with his own editorial cartoons are published and five in cooperation with authors. The list could be added by book-covers and illustrations for more then 30 books for children and adults. The artist prefers to relax by painting, drawing, reading and writing.